Το υποέργο 2

Το υποέργο 2 «Ανάπτυξη και προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας» είναι ενταγμένο στην Πράξη «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και στόχο έχει … Περισσότερα