Το υποέργο 2 «Ανάπτυξη και προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας» είναι ενταγμένο στην Πράξη «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και στόχο έχει τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου αρχών, ενός δηλαδή άτυπου Σήματος υπευθυνότητας – τοπικής ποιότητας, μέσα από το οποίο θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά που θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο τουριστικό σύστημα και οι οποίες διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν και την τουριστική εμπειρία στον Προορισμό «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Επιδίωξη του υποέργου είναι η βελτίωση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία μέσα από τη μεγιστοποίηση του οφέλους και την ικανοποίηση που λαμβάνει ο επισκέπτης από το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής το οποίο καλείται να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.