Στα πλαίσια του υποέργου 2 έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα τηλε-επιμόρφωσης προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο το οποίο και θα λειτουργήσει για 12 μήνες.


Το Διαθέσιμο Υλικό περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες:

Ενότητα 1. Τουριστική συνείδηση και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη (κάντε κλικ στο τίτλο για να δείτε το υλικό)

Ενότητα 2. Επικοινωνία και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στον Τουριστικό Τομέα (κάντε κλικ στο τίτλο για να δείτε το υλικό)

Ενότητα 3. Διαχείριση κρίσεων στον τουριστικό τομέα (κάντε κλικ στο τίτλο για να δείτε το υλικό)Η Tηλε-Eπιμόρφωση λειτουργεί και μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης του αναδόχου που βρίσκεται εδώ.

Ανοίξτε εδώ τις Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμα τηλεκατάρτισης .